Din fil laddas nu ned.

Fyll gärna i namn och telefonnummer så kan vi personligen berätta lite mer om hur vi kan hjälpa dig att få mer pengar i plånboken.

Nej tack!

Klagomål

Om du inte skulle vara nöjd med något hos oss så vänder du dig till vår klagomålsansvarige

En väl fungerande klagomålshantering ger våra kunder möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende både för vår verksamhet och för den finansiella marknaden. En god hantering av klagomålen ger oss möjlighet att fånga upp problem på området och åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

Consortum Kapitalförvaltning AB:s verksamhet bedrivs enligt svensk värdepapperslag och verkar med tillstånd samt under tillsyn av Finansinspektionen.

Eventuella klagomål ska skickas till Consortum Kapitalförvaltning AB skriftligen via brev eller e-post:

Consortum Kapitalförvaltning AB
Wenner-Gren Center, våning 22
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Eller e-post: mikael.westin@consortum.se

Olösta tvister med Consortum Kapitalförvaltning AB om köp av varor och tjänster skickas skriftligen via brev in till:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister avseende handel med värdepapper där värdet av vad som yrkas understiger SEK 2 000.