Din fil laddas nu ned.

Fyll gärna i namn och telefonnummer så kan vi personligen berätta lite mer om hur vi kan hjälpa dig att få mer pengar i plånboken.

Nej tack!

UTBLICK FRÅN 22:A VÅNINGEN, JANUARI 2019

Kraftiga börsrörelser och stor osäkerhet
Marknaderna har varit turbulenta de senaste månaderna och många investerare har börjat ifrågasätta styrkan i den långa börsuppgången som startade efter finanskrisen 2008. Under inledningen av 2019 har vi fått konkreta exempel på företag som känner av en svagare efterfrågan inom t ex teknologi- och transportsektorerna. Positiva tecken i vintermörkret är dock att företagsuppköp har tagit fart i takt med att bolagsvärderingarna blivit mer attraktiva efter börsfallet.

Vi har dragit ned aktieexponeringen
Vi har under en längre tid kommunicerat att vi avser att successivt dra ned på aktieexponeringen i våra strategiportföljer. Vi har fått en viss rekyl upp på börserna i början av januari, men det är vanskligt att i dagsläget avgöra om detta är en tydlig vändning uppåt eller om oron kommer att återkomma. Vi passar därför på att dra ned risken genom att reducera aktieexponeringen i våra Strategiportföljer ett steg, från neutral till undervikt.

Läs hela Utblicken här.